Prøvepunkt

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

lokalitet hvor det er tatt prøve(r) for kjemisk analyse.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
ansvarligOrganisasjon opplysninger om utførende organisasjon CharacterString 1..*
kjemiskAnalyse URL til kjemiske analysedata Link (datatype) 0..*
posisjon Punkt 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
CharacterString 1..*
Link 0..*
Punkt 1..1
Name Type English Description
ansvarligOrganisasjon CharacterString
kjemiskAnalyse Link
posisjon Punkt

Vis Prøvepunkt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..*
Link 0 ..*
Punkt 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon prøvepunkt Prøvepunkt 0..* liggerInnenfor AnnenAktsomhetForurensning 0..1
assosiasjon prøvepunkt Prøvepunkt 0..* liggerInnenfor ByjordOmr 0..1