BmAktivitet BMAKTIVITET

kodeliste

Miljødirektoratet Gyldig

angir type aktivitet som er knyttet til observasjonen/forekomsten. Er bare aktuelt for arter som er mobile og kan ha flere ulike aktiviteter, f.eks. fugl.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Fødesøkende 1
I bevegelse 2
Reproduserende 3
Stasjonær 4
I dvale 5
Verdi Navn Beskrivelse
Fødesøkende
I bevegelse
Reproduserende
Stasjonær
I dvale
Name Type Description Code value
Fødesøkende <undefined>
I bevegelse <undefined>
Reproduserende <undefined>
Stasjonær <undefined>
I dvale <undefined>

Vis BmAktivitet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1