AdministrativtNivå ADMNIVÅ

kodeliste

Kartverket Ukjent

hierarkisk nivå for administrativ inndeling
Navn Beskrivelse Kodeverdi
første nivå tilsvarer nasjon første nivå
andre nivå tilsvarer fylke andre nivå
tredje nivå tilsvarer kommune tredje nivå
Verdi Navn Beskrivelse
første nivå tilsvarer nasjon
andre nivå tilsvarer fylke
tredje nivå tilsvarer kommune
Name Description Code value
1stOrder 1stOrder
2ndOrder 2ndOrder
3rdOrder 3rdOrder

Vis AdministrativtNivå i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1