Geodataeier GeodataOwner

datatype

Miljødirektoratet Gyldig

rettighetshaver til datasettet/tjenesten

Vis Geodataeier i NVDB Datakatalog