GrunnvannPotensiale GRUNNVANN

kodeliste

Norges geologiske undersøkelse Gyldig

løsmassenes potensiale til å inneholde grunnvannsressurser Merknad: Avledet tema basert på jordartens egenskaper
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Påvist betydelig grunnvannsressurs Grunnvannsressursen er påvist med godt resultat ved detaljundersøkelser (prøveboring). 1
Antatt betydelig grunnvannspotensial Omfatter hovedsakelig Breelv- og elveavsetninger, samt enkelte mektige strandavsetninger hvor grunnvannet står i forbindelse med vassdrag/innsjø. Andre store breelv- og elveavsetninger med selvmatende grunnvannsmagasin kan også inngå. 2
Begrenset grunnvannspotensial Små grunnvannsuttak kan være mulig fra mindre breeelv- og elveavsetninger som ikke står i forbindelse med vassdrag/innsjø. Sand- og grusholdige morener, strandavsetninger og innsjø-/bresjøavsetninger med dominans av sand, samt skredmateriale kan også inngå. 3
Ikke grunnvannspotensial i løsmassene Omfatter hovedsakelig finkornige morener, hav- og fjordavsetninger eller tynne, usammenhengende løsmasseavsetninger, samt bart fjell og myr. 4
Ikke klassifisert Grunnvannspotensialet er ikke klassifisert. Registreringen (løsmassekartleggingen) er ikke differensiert nok 5
Verdi Navn Beskrivelse
1 Påvist betydelig grunnvannsressurs Grunnvannsressursen er påvist med godt resultat ved detaljundersøkelser (prøveboring).
2 Antatt betydelig grunnvannspotensial Omfatter hovedsakelig Breelv- og elveavsetninger, samt enkelte mektige strandavsetninger hvor grunnvannet står i forbindelse med vassdrag/innsjø. Andre store breelv- og elveavsetninger med selvmatende grunnvannsmagasin kan også inngå.
3 Begrenset grunnvannspotensial Små grunnvannsuttak kan være mulig fra mindre breeelv- og elveavsetninger som ikke står i forbindelse med vassdrag/innsjø. Sand- og grusholdige morener, strandavsetninger og innsjø-/bresjøavsetninger med dominans av sand, samt skredmateriale kan også inngå.
4 Ikke grunnvannspotensial i løsmassene Omfatter hovedsakelig finkornige morener, hav- og fjordavsetninger eller tynne, usammenhengende løsmasseavsetninger, samt bart fjell og myr.
5 Ikke klassifisert Grunnvannspotensialet er ikke klassifisert. Registreringen (løsmassekartleggingen) er ikke differensiert nok
Name Type Description Code value
Påvist betydelig grunnvannsressurs <undefined>
Antatt betydelig grunnvannspotensial <undefined>
Begrenset grunnvannspotensial <undefined>
Ikke grunnvannspotensial i løsmassene <undefined>
Ikke klassifisert <undefined>

Vis GrunnvannPotensiale i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1