Jernbaneformål RailwayUseValue JERNBANEFORMÅL

kodeliste

Bane NOR Gyldig

Klassifisering av jernbaneanlegg i hht. type bruk.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
persontrafikk Jernbanelinjen eller stasjonen har hovedsaklig persontrafikk P
godstrafikk Jernbanelinjen eller stasjonen har hovedsaklig godstrafikk G
blandetTrafikk Jernbanelinjen eller stasjonen har både person- og godstrafikk B
kryssing Jernbanelinjen eller stasjonen er et kryssingsspor og har ingen av- eller påstigning for passasjerer eller lasting/lossing av gods. K
museumsdrift Jernbanelinjen eller stasjonen har museumsdrift. M
Verdi Navn Beskrivelse
persontrafikk Jernbanelinjen eller stasjonen har hovedsaklig persontrafikk
godstrafikk Jernbanelinjen eller stasjonen har hovedsaklig godstrafikk
blandetTrafikk Jernbanelinjen eller stasjonen har både person- og godstrafikk
kryssing Jernbanelinjen eller stasjonen er et kryssingsspor og har ingen av- eller påstigning for passasjerer eller lasting/lossing av gods.
museumsdrift Jernbanelinjen eller stasjonen har museumsdrift.
Name Description Code value
persontrafikk
godstrafikk
blandetTrafikk
kryssing
museumsdrift

Vis Jernbaneformål i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1