Fiskerisone FisheryZone FISKERISONE

objekttype

Kartverket Gyldig

sone som dekker havområdet fra territorialgrensen 12 nm og ut til 200 nm beregnet utenfor og parallelt med grunnlinjen ved Jan Mayen, og er avgrenset av avtalte avgrensningslinjer der det er mindre enn 400 nm til annen stats grunnlinje

Vis Fiskerisone i NVDB Datakatalog