MaritimtOmrådeSonetype MARITIMTOMRÅDESONETYPE

kodeliste

Kartverket Gyldig

ulike typer rettigheter som er spesielt definert i Havrettskonvensjonen av 1982 og hvor nasjonen selv har eget lovverk eller godkjenning av FNs CLCS til å benytte seg av rettighetene
Navn Beskrivelse Kodeverdi
SuvereneRettigheterHavbunnOgVannmasse nasjonen har suverene rettigheter til ressursene i og på havbunnen og i vannmassen over SuvereneRettigheterHavbunnOgVannmasse
SuvereneRettigheterHavbunn nasjonen har suverene rettigheter til ressursene i og på havbunnen SuvereneRettigheterHavbunn
SuvereneRettigheterVannmasse nasjonen har suverene rettigheter til ressursene i vannmassen SuvereneRettigheterVannmasse
ReguleringAvRestriksjonFiskeOgFangst staten bestemmer i eget lovverk spesielle regler for fiske og fangst ReguleringAvRestriksjonFiskeOgFangst
UtvidetKontroll i tillegg til lover og forskrifter som gjelder i økonomisk sone, har kyststaten mulighet til utvidet kontroll UtvidetKontroll
SuverenitetHavområde kyststaten har full suverenitet innenfor havområdet SuverenitetHavområde
SuverenitetLandområdeOgHavområde kyststaten har full suverenitet innenfor land- og havområdet SuverenitetLandområdeOgHavområde
Verdi Navn Beskrivelse
SuvereneRettigheterHavbunnOgVannmasse nasjonen har suverene rettigheter til ressursene i og på havbunnen og i vannmassen over
SuvereneRettigheterHavbunn nasjonen har suverene rettigheter til ressursene i og på havbunnen
SuvereneRettigheterVannmasse nasjonen har suverene rettigheter til ressursene i vannmassen
ReguleringAvRestriksjonFiskeOgFangst staten bestemmer i eget lovverk spesielle regler for fiske og fangst
UtvidetKontroll i tillegg til lover og forskrifter som gjelder i økonomisk sone, har kyststaten mulighet til utvidet kontroll
SuverenitetHavområde kyststaten har full suverenitet innenfor havområdet
SuverenitetLandområdeOgHavområde kyststaten har full suverenitet innenfor land- og havområdet
Name Description Code value
SuvereneRettigheterHavbunnOgVannmasse
SuvereneRettigheterHavbunn
SuvereneRettigheterVannmasse
ReguleringAvRestriksjonFiskeOgFangst
UtvidetKontroll
SuverenitetHavområde
SuverenitetLandområdeOgHavområde

Vis MaritimtOmrådeSonetype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1