Bruksklassetype Type BRUKSKLASSETYPE

kodeliste

Geovekst Gyldig

Kodelisten angir bruksklasse på kai. Bruksklassetype er kodeliste for egenskap bruksklasse på objekttype Lastbegrensningsområde. Bruksklassen forkortes Bk og etterfølges av et tall. Den angir største tillatte aksellast, last fra akselkombinasjoner og totalvekt avhengig av avstanden mellom akslene. Som beskrevet i "Forskrift om bruk av kjøretøy" og Statens vegvesen sin håndbok R412.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Bk10 bruksklasse 10 Bk10
Bk6 bruksklasse 6 Bk6
Bk8 bruksklasse 8 Bk8
BkT8 BkT er en variant av Bk8. Den har same maksimale aksellast som Bk8, men totalvekten er høyere. BkT8
Verdi Navn Beskrivelse
Bk10 bruksklasse 10
Bk6 bruksklasse 6
Bk8 bruksklasse 8
BkT8 BkT er en variant av Bk8. Den har same maksimale aksellast som Bk8, men totalvekten er høyere.
Name Description Code value
Bk10
Bk6
Bk8
BkT8

Vis Bruksklassetype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1