Renovasjon

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Utstyr for søppelhåndtering.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
antall Angir hvor mange fysiske objekt dette objektet representerer. Integer 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierRenovasjon (kodeliste) 0..1
type Angir hvilken type vegobjektet er av. TypeRenovasjon (kodeliste) 0..1
tømmebehov Angir hvor ofte det er behov for tømming. Character 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet. VedlikeholdsansvarligRenovasjon (kodeliste) 0..1
volume Angir volum av vegobjektet. Real 0..1
GatemoeblerElement
etableringsår Integer 0..1
leverandør Character 0..1
produktnavn Character 0..1
produsent Character 0..1
prosjektreferanse Character 0..1
prosjektInternObjektID Character 0..1
tilleggsinformasjon Character 0..1
VU053PhysicalElement
Navn Type Lengde Multiplisitet
Integer 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Integer 0..1
EierRenovasjon 0..1
TypeRenovasjon 0..1
Character 0..1
VedlikeholdsansvarligRenovasjon 0..1
Real 0..1
Name Type English Description
etableringsår Integer
leverandør Character
produktnavn Character
produsent Character
prosjektreferanse Character
prosjektInternObjektID Character
tilleggsinformasjon Character
antall Integer
eier EierRenovasjon
type TypeRenovasjon
tømmebehov Character
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligRenovasjon
volume Real

Vis Renovasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 0 ..1
EierRenovasjon 0 ..1
TypeRenovasjon 0 ..1
Character 0 ..1
VedlikeholdsansvarligRenovasjon 0 ..1
Real 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Renovasjon supertype GatemoeblerElement