TypeRenovasjon

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilken type vegobjektet er av.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Kurv Mindre beholder hvor det kan plasseres avfall. Vanligvis er volumet i størrelsesorden 15-30 liter. Henger gjerne på vegg eller på eget stativ. 2514
Avfallsdunk Beholder hvor det kan plasseres avfall. Vanligvis er volumet i størrelsesorden 100-1600 liter. Har gjerne 2 eller 4 hjul slik at den kan trilles. 2513
Avfallscontainer Større beholder for plassering av avfall. Vanligvis i størrelsesorden fra 3-20 kubikkmeter. Kan være oppdelt i flere rom, f.eks med tanke på kildesortering. 2515
Molok Nedgravd kum med plastsekk i. 5468
Verdi Navn Beskrivelse
Kurv Mindre beholder hvor det kan plasseres avfall. Vanligvis er volumet i størrelsesorden 15-30 liter. Henger gjerne på vegg eller på eget stativ.
Avfallsdunk Beholder hvor det kan plasseres avfall. Vanligvis er volumet i størrelsesorden 100-1600 liter. Har gjerne 2 eller 4 hjul slik at den kan trilles.
Avfallscontainer Større beholder for plassering av avfall. Vanligvis i størrelsesorden fra 3-20 kubikkmeter. Kan være oppdelt i flere rom, f.eks med tanke på kildesortering.
Molok Nedgravd kum med plastsekk i.
Name Description Code value
Kurv
Avfallsdunk
Avfallscontainer
Molok

Vis TypeRenovasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1