Jordsmonngrense SoilBoundary

objekttype

Norsk institutt for bioøkonomi Ukjent

grensen for jordsmonnflata
the boundary of an expanse of soil
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Posisjonskvalitet 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena
kvalitet Posisjonskvalitet

Vis Jordsmonngrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Posisjonskvalitet 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon grense Jordsmonnflate 1..2 avgrensning/avgrensning Jordsmonngrense 1..*