Jernbanestatus JERNBANESTATUS

kodeliste

Bane NOR Gyldig

Angir status for drift på ein banestrekning. Banar definert som nedlagt (N) er lagt ned ved stortingsvedtak, men finst fortsatt fysisk i terrenget (som t.d. Flekkefjordbanen). Banar som er midlertidig ute av drift (M) er ikkje i drift, men heller ikkje nedlagt (som t.d. Namsosbanen). Baner som er planlagt og under bygging (P) er teke inn i denne versjonen, saman med nokre få baner som er fjerna (F). Merk: Nedlagte banar og stasjonar kan ha museumsdrift. Fjerna baner er ikkje uttømmande for alle fjerna baner.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
iDrift Den definerte jernbanestrekningen er i regulær drift. I
midlertidigUteAvDrift Den definerte jernbanestrekningen er ikkje i regulær drift M
nedlagt Den definerte jernbanestrekningen er lagt ned ved Stortingsvedtak, men finst enno fysisk i terrenget. Nedlagte strekningar kan krevje nytt stortings vedtak for å sette i drift. N
planlagt Den definerte jernbanestrekningen er planlagt og/eller under bygging. P
fjernet Den definerte jernbanestrekningen er ei historiske strekning der sporet heilt eller delvis er fjerna. F
ukjent Den definerte jernbanestrekningen har ukjent status. U
Verdi Navn Beskrivelse
iDrift Den definerte jernbanestrekningen er i regulær drift.
midlertidigUteAvDrift Den definerte jernbanestrekningen er ikkje i regulær drift
nedlagt Den definerte jernbanestrekningen er lagt ned ved Stortingsvedtak, men finst enno fysisk i terrenget. Nedlagte strekningar kan krevje nytt stortings vedtak for å sette i drift.
planlagt Den definerte jernbanestrekningen er planlagt og/eller under bygging.
fjernet Den definerte jernbanestrekningen er ei historiske strekning der sporet heilt eller delvis er fjerna.
ukjent Den definerte jernbanestrekningen har ukjent status.
Name Description Code value
iDrift
midlertidigUteAvDrift
nedlagt
planlagt
fjernet
ukjent

Vis Jernbanestatus i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1