Fylkesnummer FYLKESNR

kodeliste

Kartverket Gyldig

nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.

Vis Fylkesnummer i NVDB Datakatalog