IkkeKartlagtSjømåltOmr UnchartedOceanSurveyedArea

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

ikke kartlagt eller sjømålt område
area which is uncharted or which has not been surveyed
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
AvgrensningLandSjø
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate 0..1
Punkt 0..1
Name Type English Description
område Flate extent area over which an object extends
posisjon Punkt position location where the object exists

Vis IkkeKartlagtSjømåltOmr i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 0 ..1
Punkt 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon IkkeKartlagtSjømåltOmr 1 IkkeKartlagtSjømåltGrense IkkeKartlagtSjømåltGrense 0..*
assosiasjon IkkeKartlagtSjømåltOmr 1 avgrensning AvgrensningLandSjø 0..*
arv subtype IkkeKartlagtSjømåltOmr supertype AvgrensningLandSjø