MålemetodeHøyde H-MÅLEMETODE

kodeliste

Geovekst Erstattet

metode for å måle objekttypens høydeverdi
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Terrengmålt Terrengmålt 10
Totalstasjon Totalstasjon 11
Teodolitt med elektronisk avstandsmåler Teodolitt med elektronisk avstandsmåler 12
Teodolitt med målebånd Teodolitt med målebånd 13
Ortogonalmetoden Ortogonalmetoden 14
Nivellement Nivellement 15
Tatt fra plan Tatt fra plan 18
Annet Annet 19
Stereoinstrument Stereoinstrument 20
Aerotriangulert Aerotriangulert 21
Analytisk plotter Analytisk plotter 22
Autograf - vanlig registrering Autograf - vanlig registrering 23
Digitalt stereoinstrument Digitalt stereoinstrument 24
Flybåren laserscanning Flybåren laserscanning 36
Genererte data (interpolasjon) Genererte data (interpolasjon) 60
Generert i terrengmodell Generert i terrengmodell 61
Vektet middel Vektet middel 62
Generert sirkelgeometri Generert sirkelgeometri 63
Generalisert Generalisert 64
Sammenknytningspunkt/randpunkt Sammenknytningspunkt/randpunkt 66
Koordinater hentet fra GAB Koordinater hentet fra GAB 67
Koordinater hentet fra JREG (?) Koordinater hentet fra JREG (?) 68
Beregnet (?) Beregnet (?) 69
Spesielle metoder Spesielle metoder 70
Målt med stigningsmåler Målt med stigningsmåler 74
Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon 78
Annet (spesifiseres i filhode) Annet (spesifiseres i filhode) 79
Treghetsstedfesting Treghetsstedfesting 90
GPS Kodemåling, relative målinger. GPS Kodemåling, relative målinger. 91
GPS Kodemåling, enkeltpunktbestemmelser GPS Kodemåling, enkeltpunktbestemmelser 92
GPS Fasemåling, statisk måling. GPS Fasemåling, statisk måling. 93
GPS Fasemåling, andre metoder GPS Fasemåling, andre metoder 94
Kombinasjon av GPS/Treghet Kombinasjon av GPS/Treghet 95
GPS Fasemåling RTK GPS Fasemåling RTK 96
Ukjent målemetode Ukjent målemetode 99
Verdi Navn Beskrivelse
Terrengmålt Terrengmålt
Totalstasjon Totalstasjon
Teodolitt med elektronisk avstandsmåler Teodolitt med elektronisk avstandsmåler
Teodolitt med målebånd Teodolitt med målebånd
Ortogonalmetoden Ortogonalmetoden
Nivellement Nivellement
Tatt fra plan Tatt fra plan
Annet Annet
Stereoinstrument Stereoinstrument
Aerotriangulert Aerotriangulert
Analytisk plotter Analytisk plotter
Autograf - vanlig registrering Autograf - vanlig registrering
Digitalt stereoinstrument Digitalt stereoinstrument
Flybåren laserscanning Flybåren laserscanning
Genererte data (interpolasjon) Genererte data (interpolasjon)
Generert i terrengmodell Generert i terrengmodell
Vektet middel Vektet middel
Generert sirkelgeometri Generert sirkelgeometri
Generalisert Generalisert
Sammenknytningspunkt/randpunkt Sammenknytningspunkt/randpunkt
Koordinater hentet fra GAB Koordinater hentet fra GAB
Koordinater hentet fra JREG (?) Koordinater hentet fra JREG (?)
Beregnet (?) Beregnet (?)
Spesielle metoder Spesielle metoder
Målt med stigningsmåler Målt med stigningsmåler
Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon
Annet (spesifiseres i filhode) Annet (spesifiseres i filhode)
Treghetsstedfesting Treghetsstedfesting
GPS Kodemåling, relative målinger. GPS Kodemåling, relative målinger.
GPS Kodemåling, enkeltpunktbestemmelser GPS Kodemåling, enkeltpunktbestemmelser
GPS Fasemåling, statisk måling. GPS Fasemåling, statisk måling.
GPS Fasemåling, andre metoder GPS Fasemåling, andre metoder
Kombinasjon av GPS/Treghet Kombinasjon av GPS/Treghet
GPS Fasemåling RTK GPS Fasemåling RTK
Ukjent målemetode Ukjent målemetode
Name Type Description Code value
Terrengmålt <undefined>
Totalstasjon <undefined>
Teodolitt med elektronisk avstandsmåler <undefined>
Teodolitt med målebånd <undefined>
Ortogonalmetoden <undefined>
Nivellement <undefined>
Tatt fra plan <undefined>
Annet <undefined>
Stereoinstrument <undefined>
Aerotriangulert <undefined>
Analytisk plotter <undefined>
Autograf - vanlig registrering <undefined>
Digitalt stereoinstrument <undefined>
Flybåren laserscanning <undefined>
Genererte data (interpolasjon) <undefined>
Generert i terrengmodell <undefined>
Vektet middel <undefined>
Generert sirkelgeometri <undefined>
Generalisert <undefined>
Sammenknytningspunkt/randpunkt <undefined>
Koordinater hentet fra GAB <undefined>
Koordinater hentet fra JREG (?) <undefined>
Beregnet (?) <undefined>
Spesielle metoder <undefined>
Målt med stigningsmåler <undefined>
Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon <undefined>
Annet (spesifiseres i filhode) <undefined>
Treghetsstedfesting <undefined>
GPS Kodemåling, relative målinger. <undefined>
GPS Kodemåling, enkeltpunktbestemmelser <undefined>
GPS Fasemåling, statisk måling. <undefined>
GPS Fasemåling, andre metoder <undefined>
Kombinasjon av GPS/Treghet <undefined>
GPS Fasemåling RTK <undefined>
Ukjent målemetode

Vis MålemetodeHøyde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
1 ..1