Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Snøskred;Fare for snøskred.;13890;;; Steinsprang/skred;Fare for steinsprang/steinskred.;13891;;; Jordskred;Fare for jordskred.;13892;;; Flom;Fare for flom.;13893;;; Bølger;Fare for bølger.;13894;;; Flere skredtyper;Indikerer at det varsles/overvåkes flere skredtyper. Kan suppleres under tilleggsinformasjon.;21023;;;