ForurensetGrunnGrense PollutedSoilBoundary FORURENSETGRUNNGRENSE

objekttype

Miljødirektoratet Foreslått

avgrensning av forurenset grunn
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border

Vis ForurensetGrunnGrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning ForurensetGrunnGrense 0..* ForurensetGrunn 1..2