Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Fylkeskommune;;19981;;; Kommune;;12230;;; Nye Veier;;18796;;; OPS;;18925;;; Privat;;12231;;; Statens vegvesen;;12229;;; Uavklart;;17769;;;