StedsnavnSkrivemåtestatus SNSKRSTAT

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig

Hvilken status stedsnavnet har i forhold til lov om stadnamn
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Avslått Ikke tillatt til offentlig bruk. Skrivemåte avslått etter behandling etter lov om stadnamn. A
Foreslått Ikke tillatt til offentlig bruk. Nytt navn eller ny skrivemåte som ønskes tatt i bruk etter 1.7.1991. F
Godkjent Tillatt til offentlig bruk. Skrivemåte i offentlig bruk på kart eller skilt o.l tatt i bruk før 1.7.1991. G
Historisk Navnet/skrivemåten er ikke lenger i offentlig bruk. H
Internasjonalt område Tillatt til offentlig bruk. Navnsatt objekt er utenfor lov om stadnamns virkeområde. I
Uvurdert Vanligvis ikke klar til offentlig bruk. U
Privat Tillatt til offentlig bruk. Navn på private objekter som hoteller, hytter, bedrifter utenfor lov om stadnamns virkeområde. P
Vedtak Tillatt til offentlig bruk. Vedtak på et enkelt navn vedtatt etter lov om stadnamn. V
Vedtak påklaget Navnevedtak etter lov om stadnamn som er klaget på. K
Samlevedtak Tillatt til offentlig bruk. Gruppevedtak på ledd i stedsnavn. F.eks fra -sæter til -seter eller fra -tjørn til –tjønn. S
Verdi Navn Beskrivelse
A Avslått Ikke tillatt til offentlig bruk. Skrivemåte avslått etter behandling etter lov om stadnamn.
F Foreslått Ikke tillatt til offentlig bruk. Nytt navn eller ny skrivemåte som ønskes tatt i bruk etter 1.7.1991.
G Godkjent Tillatt til offentlig bruk. Skrivemåte i offentlig bruk på kart eller skilt o.l tatt i bruk før 1.7.1991.
H Historisk Navnet/skrivemåten er ikke lenger i offentlig bruk.
I Internasjonalt område Tillatt til offentlig bruk. Navnsatt objekt er utenfor lov om stadnamns virkeområde.
U Uvurdert Vanligvis ikke klar til offentlig bruk.
P Privat Tillatt til offentlig bruk. Navn på private objekter som hoteller, hytter, bedrifter utenfor lov om stadnamns virkeområde.
V Vedtak Tillatt til offentlig bruk. Vedtak på et enkelt navn vedtatt etter lov om stadnamn.
K Vedtak påklaget Navnevedtak etter lov om stadnamn som er klaget på.
S Samlevedtak Tillatt til offentlig bruk. Gruppevedtak på ledd i stedsnavn. F.eks fra -sæter til -seter eller fra -tjørn til –tjønn.
Name Type Description Code value
Avslått <undefined>
Foreslått <undefined>
Godkjent <undefined>
Historisk <undefined>
Internasjonalt område <undefined>
Uvurdert <undefined>
Privat <undefined>
Vedtak <undefined>
Vedtak påklaget <undefined>
Samlevedtak <undefined>

Vis StedsnavnSkrivemåtestatus i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1