Veg

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig

Er å forstå som en gate, vegstrekning, sti, plass eller område som har eller skal tildeles ett adressenavn. Merknad: Vegen eksisterer selv om det ikke er knyttet noen vegadresser til den.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
vegIdent Unik ekstern identifisering av veg (i adressesammenheng). VegIdent (datatype) 1..1
- adressekode Et nummer som entydig identifiserer adresserbare gater, veger, stier, plasser og områder som er ført i matrikkelen. For hvert adressenavn skal det således foreligge en adressekode, jf. matrikkelforskriften § 51.2. Merknad: Adressekode er unik innenfor kommunen Integer 1..1
- kommunenummer nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Avledet fra Nasjonal hovedinndeling, Kommune Integer 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
VegIdent 1..1
Name Type English Description
vegIdent VegIdent

Vis Veg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
VegIdent 1 ..1