Kaitype CrashBarrierType KAITYPE

kodeliste

Geovekst Gyldig

angivelse av ulike kaityper
Navn Beskrivelse Kodeverdi
annen annen type kai. Beskriv ved hjelp av egenskapen informasjon. annen
bulk kai for lasting av våt- eller tørrbulk bulk
charter Kai for charterbåter. charter
container kai for lasting/lossing av containere container
cruise Kai for cruiseskip. cruise
fiskeri fiskerikai fiskeri
flerbrukskai Flerbrukskai. Spesifiser hvilken bruk under egenskapen informasjon. flerbrukskai
fritid mindre kai for fritidsbåter etc. fritid
hurtigbåt kai for hurtigbåt hurtigbåt
lo-lo Lift-on - lift-off. Lasting og lossing av containere ved hjelp av containerkran. lo-lo
lokalFerger Kai for lokale ferger. lokalFerger
offshore offshorekai offshore
opplag opplagskai opplag
ro-ro Roll-on - roll-off. Kai hvor rullende last kan kjøres ifra kaien og direkte ombord. ro-ro
serviceReparasjon kai for service og reparasjon serviceReparasjon
utlandFerger Kai for internasjonale ferger. utlandFerger
vente ventekai vente
Verdi Navn Beskrivelse
annen annen type kai. Beskriv ved hjelp av egenskapen informasjon.
bulk kai for lasting av våt- eller tørrbulk
charter Kai for charterbåter.
container kai for lasting/lossing av containere
cruise Kai for cruiseskip.
fiskeri fiskerikai
flerbrukskai Flerbrukskai. Spesifiser hvilken bruk under egenskapen informasjon.
fritid mindre kai for fritidsbåter etc.
hurtigbåt kai for hurtigbåt
lo-lo Lift-on - lift-off. Lasting og lossing av containere ved hjelp av containerkran.
lokalFerger Kai for lokale ferger.
offshore offshorekai
opplag opplagskai
ro-ro Roll-on - roll-off. Kai hvor rullende last kan kjøres ifra kaien og direkte ombord.
serviceReparasjon kai for service og reparasjon
utlandFerger Kai for internasjonale ferger.
vente ventekai
Name Type Description Code value
annen <undefined>
bulk <undefined>
charter
container <undefined>
cruise
fiskeri
flerbrukskai
fritid <undefined>
hurtigbåt
lo-lo <undefined>
lokalFerger
offshore
opplag
ro-ro <undefined>
serviceReparasjon
utlandFerger
vente

Vis Kaitype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
1 ..1
<undefined> 1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
<undefined> 1 ..1
1 ..1
<undefined> 1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
<undefined> 1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1