Ledningsnett

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
trykklasse Trykklasse (kodeliste) 0..1
ledningsnettverkstype CharacterString 0..1
VannOgAvloepElementSamling
Navn Type Lengde Multiplisitet
Trykklasse 0..1
CharacterString 0..1
Name Type English Description
trykklasse Trykklasse
ledningsnettverkstype CharacterString

Vis Ledningsnett i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Trykklasse 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Ledningsnett supertype VannOgAvloepElementSamling