Trykklasse

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Navn Beskrivelse Kodeverdi
PN6 pN6
PN10 pN10
PN16 pN16
PN20 pN20
PN25 pN25
Verdi Navn Beskrivelse
PN6
PN10
PN16
PN20
PN25
Name Type Description Code value
PN6 <undefined>
PN10 <undefined>
PN16 <undefined>
PN20 <undefined>
PN25 <undefined>

Vis Trykklasse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1