BarmarksløypeType SnowlessGroundTrailType BARMARKSLØYPETYPE

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

type barmarksløyper
type of snowless ground trail
Navn Beskrivelse Kodeverdi
nyttekjøring nyttekjøring
rekreasjonsløype rekreasjonsløype
Verdi Navn Beskrivelse
nyttekjøring nyttekjøring
rekreasjonsløype rekreasjonsløype
Name Type Description Code value
utility driving <undefined> utility driving
recreational trail <undefined> recreational trail

Vis BarmarksløypeType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1