BmNaturtypeTillegg BMNATYPTILLEGG

datatype

Miljødirektoratet Utkast

Angir hvilke overlappende tilleggsnaturtype(r) som finnes innenfor et naturtypeområde (mosaikk)
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bmAndel Anslått prosentandel av totalarealet Integer 1..1
naturtype DN-håndbok 1-2007; "Kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold. Oppdatert 2012. Hvis det er flere naturtyper og utforminger på et område, er det registreret som bmNaturtypeTillegg (mosaikk). Naturtype (kodeliste) 1..1
naturtypeUtforming Angir naturtypens utforming NaturtypeUtforming (kodeliste) 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
BMANDEL Integer 2 1..1
NATURTYPE Naturtype 3 1..1
NATURTYPEUTFORMING NaturtypeUtforming 6 1..1
Name Type English Description
bmAndel Integer biodiversityPart
naturtype Naturtype biodiversityNatureType
naturtypeUtforming NaturtypeUtforming

Vis BmNaturtypeTillegg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 1 ..1
Naturtype 1 ..1
NaturtypeUtforming 1 ..1