Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk forekomst;en mineralkonsentrasjon i jordskorpen, en anrikning eller en akkumulasjon. Kan brukes om alle typer mineralforekomster. INSPIRE Description: A mass of naturally occurring mineral material, e.g. metal ores or non-metallic minerals, usually of economic value, without regard to mode of origin. Accumulations of coal and petroleum may or may not be included.;1;deposit;;deposit registrering;en økonomisk interessant malm- eller mineralanrikning Any ore or economic mineral in any concentration found in bedrock or as float. INSPIRE Description:;2;occuence;;occuence prospekt;område hvor det er utsikter til å finne malm og verdifulle mineraler. Representere områder med høy sannsynlighet for funn av lite eller ikke dokumenterte mineralforekomster. Er ofte et mulig undersøkelsesområde INSPIRE Description: An area that is a potential site of mineral deposits, based on preliminary exploration, previous exploration. A geologic or geophysical anomaly, especially one recommended for additional exploration.;3;prospect;;prospect provins;geologisk provins - stort område som er enhetlig med hensyn til opptreden av ulike metaller eller mineraler. Er en områdeavgrensning rundt en eller flere større eller mindre registreringer og/eller observasjoner med potensial for mineralutvinning. INSPIRE Description: Geologic provinces classified by mineral resources.;4;provice;;provice distrikt;geologisk distrikt, karakteristisk for ulike mineralforekomster INSPIRE Description: Geologic districts classified by mineral resources.;5;camp, district;;camp, district felt;region eller område karakteristisk for ulike mineralforekomster. Eks Rørosfeltet INSPIRE Description: A region or area that possesses or is characterized by a particular mineral resource.;6;field;;field malmsone;mineralforekomst som har form som årer eller ganger i hovedbergarten INSPIRE Description: A mineral deposit consisting of a zone of veins, veinlets, disseminations, or planar breccias.;7;mineralized zone;;mineralized zone prosjekt;;8;project;;project