LineærReferanseMetode LRLRM

kodeliste

Bane NOR Gyldig

Definerer metode brukt for lineære referansar
Navn Beskrivelse Kodeverdi
kilometrering posisjon fra start av det lineære objektet (lenken), angitt i kilometer. Merknad: Kan ta utgangspunkt i en angitt startverdi for det lineære objektet (lenken). ISO19148: LR_LinearReferencingMethod:
  • type: "absolute"
  • units: "kilometer"
kilometrering
Verdi Navn Beskrivelse
5 kilometrering posisjon fra start av det lineære objektet (lenken), angitt i kilometer. <font color="#0f0f0f"> </font><font color="#0f0f0f">Merknad: </font>Kan ta utgangspunkt i en angitt startverdi for det lineære objektet (lenken). <font color="#0f0f0f"> </font><font color="#0f0f0f">ISO19148: LR_LinearReferencingMethod:</font> <ul> <li>type: "absolute"</li> <li>units: "kilometer"</li> </ul>
Name Description Code value
kilometrering

Vis LineærReferanseMetode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1