Grensestatus GRENSESTATUS

kodeliste

Kartverket Ukjent

liste over juridisk status på den administrative grensa
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Traktat folkerettslig bindende avtale mellom to eller flere stater Traktat
Lovfestet fastsatt med hjemmel i lov Lovfestet
Kongelig resolusjon beslutning fattet av Kongen i statsråd Merknad: Gjelder også Kronprinsregentens resolusjon og regjeringens resolusjon. Kongelig resolusjon
Rettskraftig dom grenseforløpet er bestemt av domstol, for eksempel Høyesterett, lagmannsrett, tingrett eller jordskifterett Rettskraftig dom
Verdi Navn Beskrivelse
Traktat folkerettslig bindende avtale mellom to eller flere stater
Lovfestet fastsatt med hjemmel i lov
Kongelig resolusjon beslutning fattet av Kongen i statsråd Merknad: Gjelder også Kronprinsregentens resolusjon og regjeringens resolusjon.
Rettskraftig dom grenseforløpet er bestemt av domstol, for eksempel Høyesterett, lagmannsrett, tingrett eller jordskifterett
Name Description Code value
Traktat
Lovfestet
Kongelig resolusjon
Rettskraftig dom

Vis Grensestatus i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1