Kopling

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig

generell betegnelse på objekt som er node (punkt) i et ledningsnettverk
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon sted som vannkraftverket eksisterer på Punkt 0..1
Nettverkskomponent
eier Eier av vannkraftverket CharacterString 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
EIER CharacterString 30 0..*
Punkt 0..1
Name Type English Description
eier CharacterString
posisjon Punkt

Vis Kopling i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Kopling supertype Nettverkskomponent
arv subtype Framføringsnode supertype Kopling