IndreFarvann INDREFARVANN

objekttype

Kartverket Gyldig

havområdet innenfor grunnlinjen

Vis IndreFarvann i NVDB Datakatalog