Vernelov PreservationStatute VERN_LOV

kodeliste

Riksantikvaren Utkast

hvilken lov vern av objektet er hjemlet i
which statute the preservation of the object is founded on

Vis Vernelov i NVDB Datakatalog