UtvalgtNaturtype UTVALGTNATURTYPE

kodeliste

Miljødirektoratet Foreslått

navn på utvalgt naturtype som lokaliteten tilhører
Navn Beskrivelse Kodeverdi
hule eiker Tilsvarer lokaliteter av utformingen eik (D1207) under naturtypen Store gamle trær (D12), som oppfyller kravene UN03
kalklindeskog Tilsvarer lokaliteter av utformingen kalklindeskog (F1501) under naturtypen kalkedellauvskog (F15) med verdi A og B UN05
kalksjøer Tilsvarer lokaliteter for naturtypen kalksjø (E07), som oppfyller kravene i forskriften for utvalgte naturtyper UN04
kystlynghei Tilsvarer lokaliteter av kystlynghei (D07), som oppfyller kravene i forskriften for utvalgte naturtyper UN06
olivinskog Olivinskog omfatter fastmarksskogsmark på ultramafisk (ultrabasisk) grunn. Med ultramafisk grunn menes fattig til moderat kalkrik berggrunn med magnesiumsilikat og jernsilikat og innslag av tungmetallholdige mineraler som serpentin. Olivinskog er kjennetegnet ved et spesielt artsmangfold i markvegetasjonen og oftest dominert av furu UN08
slåttemark Tilsvarer lokaliteter av slåttemark (D01) med verdi A og B og lauveng (D17) med verdi A, B og C UN01
slåttemyr Tilsvarer lokaliteter av utformingen slåttemyr (D0201) UN02
åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone Åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone er jorddekt åpen naturmark som vokser på svært kalkrike bergarter under skoggrensa, og som forekommer i boreonemoral sone. Med boreonemoral sone menes den bioklimatiske sonen slik den er angitt i NIN-systemet UN07
hule eikerTilsvarer lokaliteter av utformingen eik (D1207) under naturtypen Store gamle trær (D12), som oppfyller kraveneUN03
kalklindeskogTilsvarer lokaliteter av utformingen kalklindeskog (F1501) under naturtypen kalkedellauvskog (F15) med verdi A og BUN04
kalksjøerTilsvarer lokaliteter for naturtypen kalksjø (E07), som oppfyller kravene i forskriften for utvalgte naturtyperUN05
kystlyngheiTilsvarer lokaliteter av kystlynghei (D07), som oppfyller kravene i forskriften for utvalgte naturtyperUN06
olivinskogOlivinskog omfatter fastmarksskogsmark på ultramafisk (ultrabasisk) grunn. Med ultramafisk grunn menes fattig til moderat kalkrik berggrunn med magnesiumsilikat og jernsilikat og innslag av tungmetallholdige mineraler som serpentin. Olivinskog er kjennetegnet ved et spesielt artsmangfold i markvegetasjonen og oftest dominert av furuUN08
slåttemarkTilsvarer lokaliteter av slåttemark (D01) med verdi A og B og lauveng (D17) med verdi A, B og CUN01
slåttemyrTilsvarer lokaliteter av utformingen slåttemyr (D0201) UN02
åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral soneÅpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone er jorddekt åpen naturmark som vokser på svært kalkrike bergarter under skoggrensa, og som forekommer i boreonemoral sone. Med boreonemoral sone menes den bioklimatiske sonen slik den er angitt i NIN-systemetUN07
Verdi Navn Beskrivelse
hule eiker Tilsvarer lokaliteter av utformingen eik (D1207) under naturtypen Store gamle trær (D12), som oppfyller kravene
kalklindeskog Tilsvarer lokaliteter av utformingen kalklindeskog (F1501) under naturtypen kalkedellauvskog (F15) med verdi A og B
kalksjøer Tilsvarer lokaliteter for naturtypen kalksjø (E07), som oppfyller kravene i forskriften for utvalgte naturtyper
kystlynghei Tilsvarer lokaliteter av kystlynghei (D07), som oppfyller kravene i forskriften for utvalgte naturtyper
olivinskog Olivinskog omfatter fastmarksskogsmark på ultramafisk (ultrabasisk) grunn. Med ultramafisk grunn menes fattig til moderat kalkrik berggrunn med magnesiumsilikat og jernsilikat og innslag av tungmetallholdige mineraler som serpentin. Olivinskog er kjennetegnet ved et spesielt artsmangfold i markvegetasjonen og oftest dominert av furu
slåttemark Tilsvarer lokaliteter av slåttemark (D01) med verdi A og B og lauveng (D17) med verdi A, B og C
slåttemyr Tilsvarer lokaliteter av utformingen slåttemyr (D0201)
åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone Åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone er jorddekt åpen naturmark som vokser på svært kalkrike bergarter under skoggrensa, og som forekommer i boreonemoral sone. Med boreonemoral sone menes den bioklimatiske sonen slik den er angitt i NIN-systemet
Name Description Code value
hule eiker
kalklindeskog
kalksjøer
kystlynghei
olivinskog
slåttemark
slåttemyr
åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone

Vis UtvalgtNaturtype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1