Søk i register

Bunntype SeafloorType

kodeliste

SOSI-sekretariatet (Kartverket) gyldig

angivelse av bunnforhold slik det angis i norske sjøkart
the category for the materials on the seafloor used by the Norwegian Hydrographic Service. Note: Not S-57 NATSUR

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
Muslinger Ms
Småstein og sand (NB anførselstegn) "P S"
Sand og leire (NB anførselstegn) "S Cy"
Skjell og sand (NB anførselstegn) "Sh S"
grov c
Mellomstore steiner 64.0 - 256.0 mm Cb
Kritt Ck
Korall Co
Grov sand 0.5 - 2.0 mm cS
Leire < 0.002 mm Cy
fin f
Fin sand 0.0625 - 0.125 mm fS
Grus 2.0 - 4.0 mm G
hard h
Slam, mudder M
Mellomfin sand 0.25 - 0.5 mm mS
Østers Oy
Småstein 4.0 - 64.0 mm P
Stor stein > 256 mm R
Sand S
Skjell Sh
Silt, kalkrikt slam 0.002 - 0.0625 mm Si
små sm
bløt so
Stein St
Tang, tare Wd
Verdi Navn Beskrivelse
"Ms" Muslinger
"P S" Småstein og sand (NB anførselstegn)
"S Cy" Sand og leire (NB anførselstegn)
"Sh S" Skjell og sand (NB anførselstegn)
c grov
Cb Mellomstore steiner 64.0 - 256.0 mm
Ck Kritt
Co Korall
cS Grov sand 0.5 - 2.0 mm
Cy Leire < 0.002 mm
f fin
fS Fin sand 0.0625 - 0.125 mm
G Grus 2.0 - 4.0 mm
h hard
M Slam, mudder
mS Mellomfin sand 0.25 - 0.5 mm
Oy Østers
P Småstein 4.0 - 64.0 mm
R Stor stein > 256 mm
S Sand
Sh Skjell
Si Silt, kalkrikt slam 0.002 - 0.0625 mm
sm små
so bløt
St Stein
Wd Tang, tare
Name Type English Description
Muslinger <undefined> Mussels (Note: quotation marks)
Småstein og sand (NB anførselstegn) <undefined> Pebbles and sand (Note: quotation marks)
Sand og leire (NB anførselstegn) <undefined> Sand and clay (Note: quotation marks)
Skjell og sand (NB anførselstegn) <undefined> Shells and sand (Note: quotation marks)
grov <undefined> coarse
Mellomstore steiner 64.0 - 256.0 mm <undefined> Cobbles 64.0 - 256.0 mm
Kritt <undefined> Chalk
Korall <undefined> Coral
Grov sand 0.5 - 2.0 mm <undefined> Coarse sand 0.5 - 2.0 mm
Leire < 0.002 mm <undefined> Clay < 0.002 mm
fin <undefined> fine
Fin sand 0.0625 - 0.125 mm <undefined> Fine sand 0.0625 - 0.125 mm
Grus 2.0 - 4.0 mm <undefined> Gravel 2.0 - 4.0 mm
hard <undefined> hard
Slam, mudder <undefined> Mud
Mellomfin sand 0.25 - 0.5 mm <undefined> Medium-fine sand 0.25 - 0.5 mm
Østers <undefined> Oysters
Småstein 4.0 - 64.0 mm <undefined> Pebbles 4.0 - 64.0 mm
Stor stein > 256 mm <undefined> Rock > 256 mm
Sand <undefined> Sand
Skjell <undefined> Shells
Silt, kalkrikt slam 0.002 - 0.0625 mm <undefined> Silt 0.002 - 0.0625 mm
små <undefined> small
bløt <undefined> soft
Stein <undefined> Stones
Tang, tare <undefined> Kelp, Seaweed

Vis Bunntype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1