Bunntype SeafloorType

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig

angivelse av bunnforhold slik det angis i norske sjøkart
the category for the materials on the seafloor used by the Norwegian Hydrographic Service. Note: Not S-57 NATSUR

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
bløt so
fin f
Fin sand 0.0625 - 0.125 mm fS
grov c
Grov sand 0.5 - 2.0 mm cS
Grus 2.0 - 4.0 mm G
hard h
Korall Co
Kritt Ck
Leire < 0.002 mm Cy
Mellomfin sand 0.25 - 0.5 mm mS
Mellomstore steiner 64.0 - 256.0 mm Cb
Muslinger Ms
Sand S
Sand og leire (NB anførselstegn) "S Cy"
Silt, kalkrikt slam 0.002 - 0.0625 mm Si
Skjell Sh
Skjell og sand (NB anførselstegn) "Sh S"
Slam, mudder M
små sm
Småstein 4.0 - 64.0 mm P
Småstein og sand (NB anførselstegn) "P S"
Stein St
Stor stein > 256 mm R
Tang, tare Wd
Østers Oy
Verdi Navn Beskrivelse
so bløt
f fin
fS Fin sand 0.0625 - 0.125 mm
c grov
cS Grov sand 0.5 - 2.0 mm
G Grus 2.0 - 4.0 mm
h hard
Co Korall
Ck Kritt
Cy Leire < 0.002 mm
mS Mellomfin sand 0.25 - 0.5 mm
Cb Mellomstore steiner 64.0 - 256.0 mm
"Ms" Muslinger
S Sand
"S Cy" Sand og leire (NB anførselstegn)
Si Silt, kalkrikt slam 0.002 - 0.0625 mm
Sh Skjell
"Sh S" Skjell og sand (NB anførselstegn)
M Slam, mudder
sm små
P Småstein 4.0 - 64.0 mm
"P S" Småstein og sand (NB anførselstegn)
St Stein
R Stor stein > 256 mm
Wd Tang, tare
Oy Østers
Name Type English Description
bløt <undefined> soft
fin <undefined> fine
Fin sand 0.0625 - 0.125 mm <undefined> Fine sand 0.0625 - 0.125 mm
grov <undefined> coarse
Grov sand 0.5 - 2.0 mm <undefined> Coarse sand 0.5 - 2.0 mm
Grus 2.0 - 4.0 mm <undefined> Gravel 2.0 - 4.0 mm
hard <undefined> hard
Korall <undefined> Coral
Kritt <undefined> Chalk
Leire < 0.002 mm <undefined> Clay < 0.002 mm
Mellomfin sand 0.25 - 0.5 mm <undefined> Medium-fine sand 0.25 - 0.5 mm
Mellomstore steiner 64.0 - 256.0 mm <undefined> Cobbles 64.0 - 256.0 mm
Muslinger <undefined> Mussels (Note: quotation marks)
Sand <undefined> Sand
Sand og leire (NB anførselstegn) <undefined> Sand and clay (Note: quotation marks)
Silt, kalkrikt slam 0.002 - 0.0625 mm <undefined> Silt 0.002 - 0.0625 mm
Skjell <undefined> Shells
Skjell og sand (NB anførselstegn) <undefined> Shells and sand (Note: quotation marks)
Slam, mudder <undefined> Mud
små <undefined> small
Småstein 4.0 - 64.0 mm <undefined> Pebbles 4.0 - 64.0 mm
Småstein og sand (NB anførselstegn) <undefined> Pebbles and sand (Note: quotation marks)
Stein <undefined> Stones
Stor stein > 256 mm <undefined> Rock > 256 mm
Tang, tare <undefined> Kelp, Seaweed
Østers <undefined> Oysters

Vis Bunntype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1