Behandlingsstatus BEHANDLINGSSTATUS

kodeliste

Geovekst Utkast

status for sakbehandlingen

Vis Behandlingsstatus i NVDB Datakatalog