Målemetode MeasuringMethod MÅLEMETODE

kodeliste

Kystverket Ukjent

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon
method on which registration of position is based
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Aerotriangulert Punkt beregnet ved aerotriangulering 21
Beregnet Beregnet, uspesifisert hvordan 69
Bilbåren laser Målt med laserskanner plassert i kjøretøy 37
Digitaliseringbord: Ortofoto eller flybilde Geometri overført fra ortofoto eller flybilde ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, uspesifisert bildemedium 40
Digitaliseringsbord: Kart Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, medium uspesifisert 50
Digitalisert på skjerm fra andre digitale rasterdata 47
Digitalisert på skjerm fra ortofoto Geometri overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på skjerm 45
Digitalisert på skjerm fra satellittbilde Geometri overført fra satellittbilde ved hjelp av manuell registrering på skjerm 46
Digitalisert på skjerm fra skannet kart Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på skjerm, medium skannet kart (raster), samkopi 56
Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon Geometri fastsatt ved dom, lov, traktat eller kongelig resolusjon 78
Flybåren laserscanner Målt med laserskanner fra fly 36
Genererte data (interpolasjon) Genererte data, interpolasjonsmetode. Ikke nærmere spesifisert 60
Genererte data (interpolasjon): Terrengmodell Genererte data, interpolasjonsmetode, fra terrengmodell 61
Genererte data: Fra annen geometri Genererte data: Sirkelgeometri, korridor eller annen geometri generert ut fra f.eks et punkt eller en linje (f.eks midtlinje veg) 63
Genererte data: Generalisering Genererte data: Generalisering 64
Genererte data: Sentralpunkt Genererte data: Sentralpunkt 65
GNSS: Fasemåling , float-løsning Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO). Fasemåling float-løsning 97
GNSS: Fasemåling RTK Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO).: Fasemåling RTK (realtids kinematisk måling) 96
GNSS: Fasemåling, andre metoder Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Fasemåling andre metoder. 94
GNSS: Fasemåling, statisk måling Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Fasemåling statisk måling. 93
GNSS: Kodemåling, enkle målinger Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Kodemåling, enkle målinger. 92
GNSS: Kodemåling, relative målinger Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Kodemåling, relative målinger. 91
Lineær referanse brukes for objekter som er stedfestet med lineær referanse, enten disse leveres med stedfesting kun som lineære referanser, eller med koordinatgeometri avledet fra lineære referanser 38
Scannet fra kart Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner, uspesifisert kartmedium 30
Spesielle metoder Spesielle metoder, uspesifisert 70
Stereoinstrument Målt i stereoinstrument, uspesifisert instrument 20
Tatt fra plan Tatt fra plan eller godkjent tiltak 18
Terrengmålt: Teodolitt og el avstandsmåler Målt i terrenget med teodolitt og elektronisk avstandsmåler 12
Terrengmålt: Totalstasjon Målt i terrenget med totalstasjon 11
Terrengmålt: Uspesifisert måleinstrument Målt i terrenget , uspesifisert metode/måleinstrument 10
Ukjent målemetode Målemetode er ukjent 99
Vektorisering av laserdata Vektorisering fra laserdata, brukes også der vektoriseringen støttes av ortofoto 49
Verdi Navn Beskrivelse
Aerotriangulert Punkt beregnet ved aerotriangulering
Beregnet Beregnet, uspesifisert hvordan
Bilbåren laser Målt med laserskanner plassert i kjøretøy
Digitaliseringbord: Ortofoto eller flybilde Geometri overført fra ortofoto eller flybilde ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, uspesifisert bildemedium
Digitaliseringsbord: Kart Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, medium uspesifisert
Digitalisert på skjerm fra andre digitale rasterdata
Digitalisert på skjerm fra ortofoto Geometri overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på skjerm
Digitalisert på skjerm fra satellittbilde Geometri overført fra satellittbilde ved hjelp av manuell registrering på skjerm
Digitalisert på skjerm fra skannet kart Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på skjerm, medium skannet kart (raster), samkopi
Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon Geometri fastsatt ved dom, lov, traktat eller kongelig resolusjon
Flybåren laserscanner Målt med laserskanner fra fly
Genererte data (interpolasjon) Genererte data, interpolasjonsmetode. Ikke nærmere spesifisert
Genererte data (interpolasjon): Terrengmodell Genererte data, interpolasjonsmetode, fra terrengmodell
Genererte data: Fra annen geometri Genererte data: Sirkelgeometri, korridor eller annen geometri generert ut fra f.eks et punkt eller en linje (f.eks midtlinje veg)
Genererte data: Generalisering Genererte data: Generalisering
Genererte data: Sentralpunkt Genererte data: Sentralpunkt
GNSS: Fasemåling , float-løsning Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO). Fasemåling float-løsning
GNSS: Fasemåling RTK Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO).: Fasemåling RTK (realtids kinematisk måling)
GNSS: Fasemåling, andre metoder Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Fasemåling andre metoder.
GNSS: Fasemåling, statisk måling Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Fasemåling statisk måling.
GNSS: Kodemåling, enkle målinger Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Kodemåling, enkle målinger.
GNSS: Kodemåling, relative målinger Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Kodemåling, relative målinger.
Lineær referanse brukes for objekter som er stedfestet med lineær referanse, enten disse leveres med stedfesting kun som lineære referanser, eller med koordinatgeometri avledet fra lineære referanser
Scannet fra kart Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner, uspesifisert kartmedium
Spesielle metoder Spesielle metoder, uspesifisert
Stereoinstrument Målt i stereoinstrument, uspesifisert instrument
Tatt fra plan Tatt fra plan eller godkjent tiltak
Terrengmålt: Teodolitt og el avstandsmåler Målt i terrenget med teodolitt og elektronisk avstandsmåler
Terrengmålt: Totalstasjon Målt i terrenget med totalstasjon
Terrengmålt: Uspesifisert måleinstrument Målt i terrenget , uspesifisert metode/måleinstrument
Ukjent målemetode Målemetode er ukjent
Vektorisering av laserdata Vektorisering fra laserdata, brukes også der vektoriseringen støttes av ortofoto
Name Type Description Code value
Aerotriangulated <undefined> Point calculated by aerotriangulation Aerotriangulated
Calculated <undefined> Calculated
Bilbåren laser <undefined>
Digitised on dig.table from orthophoto/aerial photo <undefined> Digitised on dig.table from orthophoto/aerial photo
Digitised on dig.table from line-map <undefined> Digitised on dig.table from line-map
Digitalisert på skjerm fra andre digitale rasterdata <undefined>
Digitised from orthophoto <undefined> Digitised from orthophoto
Digitised on screen from satellite photo <undefined> Digitised on screen from satellite photo
Digitised on screen from scanned photographic combination <undefined> Digitised on screen from scanned photographic combination
Stipulated by court decision or royal decree <undefined> Stipulated by court decision or royal decree
Airbourne laser scanner <undefined> Airbourne laser scanner
Generated data (interpolation) <undefined> Generated data (interpolation)
Generated in terrain model <undefined> Generated in terrain model
Generated circular geometry <undefined> Generated circular geometry
Generalised <undefined> Generalised
Generated central point <undefined> Generated central point
GPS phase measurement, float solution <undefined> GPS phase measurement, float solution
GPS phase measurement RTK <undefined> GPS phase measurement RTK
GPS phase measurement, other methods <undefined> GPS phase measurement, other methods
GPS phase measurement, static measurement <undefined> GPS phase measurement, static measurement
GPS code measurement, individual measurements <undefined> GPS code measurement, individual measurements
GPS code measurement, relatively measurements <undefined> GPS code measurement, relatively measurements
Lineær referanse <undefined>
Scanned from map <undefined> Scanned from map
Special methods <undefined> Special methods
Stereo instrument <undefined> Stereo instrument
Taken from plan <undefined> Taken from plan
Theodolite with electronic rangefinder <undefined> Theodolite with electronic rangefinder
Total station <undefined> Total station
Measured in terrain <undefined> Measured in terrain
Unknown measurement method <undefined> Unknown measurement method
Vektorisering av laserdata <undefined>

Vis Målemetode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1