Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Brannslukker;;brannslukker;;; Brannslange;;brannslange;;; Brannhydrant;;brannhydrant;;; Nødtelefon;;noedtelefon;;; Nødutgangsskilt pil ned for rømningsvei;;noedutgangsskiltPilNedForRoemningsvei;;; Nødutgangsskilt - retningspil;;noedutgangsskiltRetningspil;;; Nødutgangsskilt med pil opp for merking av rømningsvei;;noedutgangsskiltMedPilOppForMerkingAvRoemningsvei;;; Nødutgangsskilt med pil til venstre for merking av rømningsvei;;noedutgangsskiltMedPilTilVenstreForMerkingAvRoemningsvei;;; Nødutgangsskilt med pil til høyre for merking av rømningsvei;;noedutgangsskiltMedPilTilHoeyreForMerkingAvRoemningsvei;;; Nødutgangsskilt for rømningsvei med pil venstre opp;;noedutgangsskiltForRoemningsveiMedPilVenstreOpp;;; Nødutgangsskilt for rømningsvei med pil høyre opp;;noedutgangsskiltForRoemningsveiMedPilHoeyreOpp;;; Nødutgangsskilt for rømningsvei med pil venstre ned;;noedutgangsskiltForRoemningsveiMedPilVenstreNed;;; Nødutgangsskilt for rømningsvei med pil høyre ned;;noedutgangsskiltForRoemningsveiMedPilHoeyreNed;;;