Gravbarhet GRAVBARHET

kodeliste

Norges geologiske undersøkelse Erstattet

angivelse av om det er lett eller vanskelig å grave i havbunnen. Inndelingen er basert på sedimentfordeling, og angir både hvor enkelt det er å grave i bunnen og den forventede stabiliteten til det utgravde området.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
gravbarStabilGrøft Finkornete leir- og siltholdige sedimenter 1
gravbarUstabilGrøft Grus- og sandholdige sedimenter 2
vanskeligGravbar Grove sedimenter, steinrik bunn 3
ikkeGravbar Bart fjell eller fjell med tynt sedimentdekke; sedimentære bergarter 4
Verdi Navn Beskrivelse
1 gravbarStabilGrøft Finkornete leir- og siltholdige sedimenter
2 gravbarUstabilGrøft Grus- og sandholdige sedimenter
3 vanskeligGravbar Grove sedimenter, steinrik bunn
4 ikkeGravbar Bart fjell eller fjell med tynt sedimentdekke; sedimentære bergarter
Name Description Code value
gravbarStabilGrøft
gravbarUstabilGrøft
vanskeligGravbar
ikkeGravbar

Vis Gravbarhet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1