Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk gravbarStabilGrøft;Finkornete leir- og siltholdige sedimenter;1;;; gravbarUstabilGrøft;Grus- og sandholdige sedimenter;2;;; vanskeligGravbar;Grove sedimenter, steinrik bunn;3;;; ikkeGravbar;"Bart fjell eller fjell med tynt sedimentdekke; sedimentære bergarter";4;;;