Havflate SeaSurface

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Erstattet

havområde som avgrenses av Kystkontur, Kystsperre, HavElvSperre og KystkonturTekniskAnlegg
sea area which is delimited by Coastline, CoastDelineation, SeaRiverDelineation and ShorelineConstruction

Vis Havflate i NVDB Datakatalog