DamHovedType DamType DAMTYPE

kodeliste

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig

konstruksjonsmateriale til dammen
construction materials for the dam
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Aluminiumsdam Dam som er konstruert med aluminium 1
Andre dammer 2
Betongdam Dam som er konstruert med betong 3
Eternittdam 4
Jord 5
Lecadam 6
Mur 7
Steinfylling Dam som er konstruert med steinfyllingsmateriale 8
Tre 9
Ukjent 10
Verdi Navn Beskrivelse
Platedam Aluminiumsdam Dam som er konstruert med aluminium
Andre dammer
Betongdam Betongdam Dam som er konstruert med betong
Eternittdam
Jord
Lecadam
Mur
Fyllingsdam Steinfylling Dam som er konstruert med steinfyllingsmateriale
Tre
Ukjent
Name Type Description Code value
Dam constructed using plates?? <undefined> Dam constructed using plates??
Andre dammer <undefined>
Betongdam <undefined>
Eternittdam <undefined>
Jord <undefined>
Lecadam <undefined>
Mur <undefined>
Steinfylling <undefined>
Tre <undefined>
Ukjent <undefined>

Vis DamHovedType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1