Tiltaksansvarlig TILTAKSANSVARLIG

kodeliste

Geovekst Utkast

hvilket forvaltningsnivå/etat som er ansvarlig for oppfølging av tiltaket

Vis Tiltaksansvarlig i NVDB Datakatalog