Land_NVE

kodeliste

Norges vassdrags- og energidirektorat Utkast

Kodeliste for Land
Navn Beskrivelse Kodeverdi
fI Finnland fI
nO Norge nO
rU Russland rU
sE Sverige sE
Verdi Navn Beskrivelse
fI Finnland
nO Norge
rU Russland
sE Sverige
Name Type Description Code value
fI Characterstring
nO Characterstring
rU Characterstring
sE Characterstring

Vis Land_NVE i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Characterstring 1 ..1
Characterstring 1 ..1
Characterstring 1 ..1
Characterstring 1 ..1