Dyrebesetninger

objekttype

Mattilsynet Erstattet

dyrebesetninger
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon objektets utstrekning Punkt 1..1
produsentnummer unik identifikasjon av et objekt CharacterString 1..1
aktivitet angir type besetning med hensyn til dyreart Aktivitetstype (kodeliste) 1..1
antall antall individer i besetningen Integer 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate Punkt 1..1
PRODUSENTNUMMER CharacterString 10 1..1
AKTIVITETSTYPE Aktivitetstype 12 1..1
ANTALLDYR Integer 6 0..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
Name Type English Description
posisjon Punkt extent area over which an object extends
produsentnummer CharacterString
aktivitet Aktivitetstype
antall Integer
opphav CharacterString

Vis Dyrebesetninger i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Aktivitetstype 1 ..1
Integer 0 ..1
CharacterString 0 ..1