Aktivitetstype AKTIVITET

kodeliste

Mattilsynet Erstattet

Type dyrebesetning
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Fjørfehold Fjørfehold
Geitehold Geitehold
Sauehold Sauehold
Storfehold Storfehold
Svinehold Svinehold
Verdi Navn Beskrivelse
Fjørfehold
Geitehold
Sauehold
Storfehold
Svinehold
Name Description Code value
Fjørfehold
Geitehold
Sauehold
Storfehold
Svinehold

Vis Aktivitetstype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1