Catzoc CATZOC

kodeliste

Kartverket Gyldig

kode som angir kvaliteten på dybdeinformasjonen.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
1 zone A1 Sjøbunn dekning Full flatedekning oppnådd. Alle signifikante objekter funnet og dybder målt. Typiske målemetoder Kontrollert, systematisk kartlegging av høy posisjons- og dybde-nøyaktighet. Oppnådd ved bruk av DGPS eller minimum tre høykvalitets posisjonslinjer (LOP) og et multistråle eller sveipesystem. A1
2 zone A2 Sjøbunn dekning Full flatedekning oppnådd. Alle signifikante objekter funnet og dybder målt. Typiske målemetoder Kontrollert, systematisk kartlegging med posisjons- og dybde-nøyaktighet dårligere enn ZOC A1. Multistråledata og sonar eller mekanisk sveipesystem. A2
3 zone B Sjøbunn dekning Full flatedekning ikke oppnådd. Uoppdagede objekter farlig for navigasjon forventes ikke, men kan forekomme. Typiske målemetoder Kontrollert, systematisk kartlegging av høy dybde-nøyaktighet, med dårligere posisjons-nøyaktighet enn ZOC A2. Multistråledata, men ikke sonar eller sveipesystem. B
4 zone C Sjøbunn dekning Ufullstendige målinger, avvik på dybder kan forventes. Typiske målemetoder Dybdemålinger med lav kvalitet eller data samlet inn tilfeldig ved passering. C
5 zone D Sjøbunn dekning Ufullstendige målinger, store avvik på dybder kan forventes. Typiske målemetoder Dybdedata av dårlig kvalitet – eller manglende dokumentasjon. D
6 zone U Ikke vurdert. U
Verdi Navn Beskrivelse
1 zone A1 Sjøbunn dekning Full flatedekning oppnådd. Alle signifikante objekter funnet og dybder målt. Typiske målemetoder Kontrollert, systematisk kartlegging av høy posisjons- og dybde-nøyaktighet. Oppnådd ved bruk av DGPS eller minimum tre høykvalitets posisjonslinjer (LOP) og et multistråle eller sveipesystem.
2 zone A2 Sjøbunn dekning Full flatedekning oppnådd. Alle signifikante objekter funnet og dybder målt. Typiske målemetoder Kontrollert, systematisk kartlegging med posisjons- og dybde-nøyaktighet dårligere enn ZOC A1. Multistråledata og sonar eller mekanisk sveipesystem.
3 zone B Sjøbunn dekning Full flatedekning ikke oppnådd. Uoppdagede objekter farlig for navigasjon forventes ikke, men kan forekomme. Typiske målemetoder Kontrollert, systematisk kartlegging av høy dybde-nøyaktighet, med dårligere posisjons-nøyaktighet enn ZOC A2. Multistråledata, men ikke sonar eller sveipesystem.
4 zone C Sjøbunn dekning Ufullstendige målinger, avvik på dybder kan forventes. Typiske målemetoder Dybdemålinger med lav kvalitet eller data samlet inn tilfeldig ved passering.
5 zone D Sjøbunn dekning Ufullstendige målinger, store avvik på dybder kan forventes. Typiske målemetoder Dybdedata av dårlig kvalitet – eller manglende dokumentasjon.
6 zone U Ikke vurdert.
Name Description Code value
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6

Vis Catzoc i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1