Kraftverkstunnel

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig

Vannet føres gjennom en tunnel

Vis Kraftverkstunnel i NVDB Datakatalog