Takriss RoofOutline

objekttype

Geovekst Erstattet

bygningens avgrensning i form av takkant, fiktiv bygningsavgrensning og/eller bygningsdelelinje

Vis Takriss i NVDB Datakatalog