TrafikkseparasjonFilDelGrense TrafficSeparationLanePartBoundary

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

avgrensning av den del av trafikkseparasjonssystem, der trafikkretning er ens
delimitation of that part of the traffic separation system, wherein the direction of traffic is the same
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis TrafikkseparasjonFilDelGrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon TrafikkseparasjonFilDel 1 avgrensning TrafikkseparasjonFilDelGrense 0..*