Dokumentasjonstype DocumentationType

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

type dokumentasjon som foreligger for den enkelte lokalitet, og som ligger til grunn for vurderingene
type of documentation available for the individual site, which forms the basis for the assessments
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Kartlegging/Problembeskrivelse 1
Undersøkelse/Risikovurdering 2
Tiltaksplan 3
Tiltaksrapport 4
Overvåkningsdata 5
Verdi Navn Beskrivelse
Kartlegging/Problembeskrivelse
Undersøkelse/Risikovurdering
Tiltaksplan
Tiltaksrapport
Overvåkningsdata
Name Type Description Code value
Mapping/Description of problem <undefined> Mapping/Description of problem
Survey/Risk assessment <undefined> Survey/Risk assessment
Action plan <undefined> Action plan
Action report <undefined> Action report
Overvåkningsdata <undefined>

Vis Dokumentasjonstype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1